25 Mart 2010 Perşembe

GERİLİMLER @ Art-Core.tv

Video sanatının 1960’lardan bu yana yarattığı özgürlük alanı bugün dijital teknoloji çağı tarafından kapsanmış durumda. Halen bazı video sanatçılarının, risk almaktan kaçınarak denenmiş formülleri işlevsel görerek, konformist davrandıkları tespit edilebilirken, alanlararası (intermedial) çalışan video yapan sanatçıların ise bu konformizme düşmeyerek, kendilerine yeni bir mecra (medium) açmaya çalıştıklarına da şahit oluyoruz. Video’nun melez bir form oluşturmaya çalıştığı bu alanlardan birisi de İnternet.

La Saison Vidéo da, bu bağlamda Lille Cedex merkezli olarak, öğrencilerin, genç sanatçıların ve bilinen sanatçıların videolarını sergileyen, internet tabanlı bir proje. Ulusal ya da uluslararası ölçekli olarak, her yılın Şubat ve Haziran ayları arasında video- yapımı ve sunumuna dair, çoksesli bir sergileme yapısı sunmaya çalışıyorlar.

2009’un Haziran ve Temmuz aylarında Saison Vidéo’da “İklimler” başlıklı bir sergi yer almıştı Türkiye’den 7 sanatçının katılımı ile. Bu etkinliğin ardından ikincisi ise, Şubat ve Mart 2010 programı için Fransa’da Türk Mevsimi etkinliklerinin bir parçası olarak şu an gösterimde bulunuyor: Gerilimler. Projede seçkileri yer alan Mehmet Ogut, Deniz Gul, Firat Bingol ve Ibrahim Ocalan gibi altı genç Turk sanatçının, toplumsal yaşamda gözlemledikleri sosyal ve siyasal gerilimleri yansıttıkları çalışmalar bir arada sergileniyor.