6 Eylül 2015 Pazar

Maden-Cevher
“Maden-Cevher”
03.09.2015-31.10.2015

Galeri Apel yıllık programında en az bir kez günümüzden bir konuyu ele almaya çalışır ve çok sayıda sanatçının bu konudaki farklı yorumlarını izleyici ile paylaşmayı amaçlar. Bu doğrultuda, Galeri Apel'in 14. Uluslararası İstanbul Bienali ile eşzamanlı düzenlediği serginin konusu "maden-cevher" oldu. Doğada çoğu zaman yer altında saklı olan cevheri, insan tarih öncesi dönemde keşfetti ve bu cevherden yararlanma yollarını aramaya koyuldu. Birçok destan, dağı delebilen, cevheri eriten insanın maharetini yücelten hikayelerden oluştu. Kültürel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, insanın madenlerle giderek daha da yakınlaşan bir ilişkisi oldu. 

Maden ocaklarında kömür, bakır gibi madenleri yeraltından dışarıya taşıyan yola galeri denilmesi günümüz sanatında galerilerinin yüklendiği işlevi de hatıra getirebilir. Kültürel faaliyetlerin belki de en insani olanlarından biri sanat üretimidir. Galerilerde hayat bulan sanat eserlerinde yakın tarihin izleri, çağrışımları, değerleri saklıdır. Aynı zamanda, madenlerdeki son derece zorlu çalışma koşulları, maden kazalarındaki emek-kırım, tarihi ve güncel emek sömürüleri üzerine kurulan ihtişamın aldatıcı büyüsü de sanat eserlerinin üretiminde farklı çıkış noktaları oluşturur.
Katkıda bulunan sanatçılarımıza teşekkür ederiz. 
Nuran Terzioğlu

“Mines and Ores”
03.09.2015-31.10.2015

Gallery Apel tries to explore a topical theme at least once in its yearly program, and aims to share with viewers diverse interpretations of this theme by a large number of artists. The theme “mines and ores” was selected within this line for the exhibition held by Gallery Apel concurrently with the 14th International Istanbul Biennial. In prehistoric times, humans discovered ores that are often hidden underground in nature, and began to search for ways to make use of these ores. Many epics have been composed of stories glorifying the feats of human beings who could pierce mountains and smelt the ores. Parallel to cultural and technological developments, humankind’s relationship with mines grew ever closer.

The fact that passages in mines through which minerals such as coal and copper are transported from underground to the surface are called galleries may also act as a reminder of the function assumed by art galleries today. The production of art may well be one of the most humane of cultural activities. The traces, associations, and values of recent history are hidden in works of art that come to life in galleries. At the same time, the deceptive spell of the magnificence built upon the extremely harsh working conditions in mines, the labor massacres in mining accidents, and historical and current exploitations of labor may inspire alternative points of departure for the production of art.
We would like to thank our artists for their contribution.
Nuran TerzioğluEndam Acar
Aydan Baktır
Zeynep Birced
Fırat Bingöl
Bayram Candan
Sakine Çil
Can Göknil
Aslımay Altay Göney
Güler Güngör
Şirin İskit
Aziz Kanat
Kurucu Koçanoğlu
Suzy Hug Levy
Lerzan Özer
Emre Senan
Maria Sezer
Zeynep Perinçek Signoret
Rüçhan Şahinoğlu
Yıldız Şermet
Gamze Taşdan
Shirley Verette                                freedoom _40s_video_2015_fırat bingöl

EKAVART