22 Şubat 2013 Cuma

“VADİM O KADAR YEŞİLDİ Kİ !.. İLK ÖRNEKLERİNDEN GÜNÜMÜZE MANZARA”


Küratör : ERKAN DOĞANAY

SÜLEYMAN SEYYİT * HALİL PAŞA * AHMET MÜNİP *  CELAL ESAT ARSEVEN * SAMİ YETİK * NAZMİ ZİYA * İBRAHİM ÇALLI * HİKMET ONAT * AVNİ LİFİJ * HOCA ALİ RIZA * NAMIK İSMAİL * VECİH BEREKETOĞLU * HAYRİ ÇİZEL * CEVAT DERELİ * EŞREF ÜREN * ŞEREF AKDİK * İBRAHİM SAFİ * CEMAL TOLLU * HAMİT GÖRELE * ŞEFİK BURSALI * SAMİ LİM * HALE ASAF * ABİDİN DİNO * FERRUH BAŞAĞA * TURGUT ATALAY * NURİ İYEM *  HAŞMET AKAL * AHMET YAKUPOĞLU * NEJAD MELİH DEVRİM * ZEKİ KIRAL * ARA GÜLER * DEVRİM ERBİL * MUHSİN KUT * BALKAN NACİ İSLİMYELİ * EKREM KAHRAMAN * ORHAN PAMUK * AYDIN AYAN * MAHMUT CELAYİR *  SELAHATTİN YILDIRIM * ŞİNASİ GÜNEŞ*MUSTAFA ORKUN MÜFTÜOĞLU *  OZAN KUTSAL *COŞKUN SAMİ * ZEYNEP BİNGÖL ÇİFTÇİ * ŞEVKET SÖNMEZ * SERKAN YÜKSEL* BURCU PERÇİN * HALİL İLDENİZ * DENİZ GÖKDUMAN * DENİZ BAYAV * AYŞEGÜL KALKAN * SUNA TÜFEKÇİBAŞI * DENİZ AKTAŞ * EVREN GÖKKAYA * FIRAT BİNGÖL * DİLEK ÖZTÜRK * BUĞRA EROL

Manzara, her bir sanatçı için aynı açıdan bakılsa dahi birbirinden kopuk, farklı anlatımları yansıtır. Tür olarak, manzara denildiğinde ya da bu sergide olduğu gibi bu türden çalışmalar bir araya getirildiğinde manzara üzerine farklı bir fikir edinebiliriz. “Herhangi bir doğa manzarası, kent manzarası ya da ekolojik manzaraya bakıldığında, estetik deneyim bakan gözün orada saklı duran güzelliği fark etmesiyle etkileşimli bir sürecin tetikleyicisi olacaktır. Bu bir tür matematiksel güzelliktir. Simetrinin, armoninin, biçimin, kalıpların, içsel ilişkilerin, düzenin, birliğin ve tüm bunların içerisindeki farklılıkların – ki farklılık güzelliktir – içerisinde yattığı manzara görüntüsü, öncelikle sanatçı tarafından keşfedilecek ve ardından yetkin bir biçimde kompoze edilecektir. Artık bunun bir adım sonrası izleyici tarafından orada yer alan güzelliklerin keşfedilmesi ve her bir parçasının dekode edilmesi olacaktır.   


Manzaralar sadece bir görüntünün taklidi ya da “manzara” hakkında bir üretim değildir, aynı zamanda manzaranın kendisi de bu dünyanın bir parçasıdır. Yaşamın içinden birer alıntıdır, Türkiye’de içinde bulunduğu hayli romantik (siyasal, kültürel ve sanatsal) süreç içerisinde bu yaşam anlarına manzaralar aracılığıyla şahit olmaktadır. Küratörün ve serginin zamanlamasının başarısının burada yattığı düşünülebilir. Kentsel dönüşüm, deprem riski taşıyan bölgelerin dönüştürülmesi, restorasyonlar, bakımlar ve onarımlar, yeşil alan projeleri, dinlence alanları vs. her bir girişim, daha mutlu ve huzurlu bir çevre adına resmi kurumlar, özel girişimler tarafından projelendirilirken, insan yaşamı sürekli evrilmekte ve etkileştiği çevre tarafından da dönüştürülmektedir.
Manzaranın kişiyi etkilemesi, kişinin manzarayı etkilemesi, doğanın ve kentin gelişimindeki diyalektik sürecin aynısıdır. Sanatçılarda bu durumun birer öznesi ve nesnesi olarak davranmakta, gündelik yaşamın içerisindeki önemli bir unsur olan manzaranın her türlüsünü içlerinde ya majör bir türün ürünü olarak ya da minör olarak çalışmalarının içerisinde sunmaktadır.  “Vadim O Kadar Yeşildi Ki!..” Türkiye’nin değişen manzarasının her bir farklı dönem, yaş kuşağı, cinsiyet ve yaklaşımlar açısından nasıl farklı olarak ele aldığının ve sunulduğunun önemli bir kesitini oluşturacak büyük bir sergi sunumu. Bizlere düşen görev de, hem böyle bir kesiti bizlere sunan girişimi tebrik etmek, ama bunun da ötesinde değişen bu manzaranın içerisindeki kodları deşifre etmektir.”
Bu sergi ile geçmişten günümüze kalan belge resimlerle yarına devredecek günümüz sanatçılarının işleri bir arada daha geniş bir perspektifle farklı bir değerlendirmeyi ya da karşılaştırmayı zorunlu kılmakta… 


Açılış: 02 Mart 2012 Cumartesi, Saat: 18.00
Yer: CKSM (Cennet Kültür ve Sanat Merkezi) Sergi Salonu